KOSITRANJE

Kositer se uporablja predvsem v elektronski industriji in prehrambeni.