Ker stremimo k poplni ekološki varnosti in izpustom pod določljivimi vrednostmi smo že pred leti uvedli veliko procesov v zaprt krog.

To pomeni da v odvod odpadne vode odvajamo minimalne količine odpadne vode. Vsako leto uvajamo novejše standarde da lahko omejimo izpuste v okolje